Vilkår

ved å klikke på Last Ned Nå så velger dere å laste ned i følge den informasjon som dere har lagt inn og vilkårene her.

Nedlastingslenke kommer til å sendes dere automatisk.

Dere kan bruke programmet GRATIS i 60 dager.

Dere binder dere IKKE til å bestille eller til å betale noe, men dette er helt GRATIS.

For å lettere kunne hjelpe dere og gi dere support samt for å følge lovene  må vi av naturlige grunner lagre deres informasjon.
I forbindelse med lagring av informasjon så krever loven at vi gir dere følgende informasjon:
Deres informasjon lagres slik at vi kan hjelpe dere m.m. Når det kommer oppgraderinger og lignende, kan vi komme til å sende dere tilbud og lignende om våre produkter og tjenester per email eller lignende. Dere kan komme til å bli kontaktet per email, post og telefon. Hvis dere ikke ønsker å bli kontaktet, bare send oss en email vedr. det.
Dere kan når som helst be om å ikke få tilsendt informasjon om oppgraderinger per email, faks, brev eller lignende og vi kommer da selvfølgelig ikke å gjøre det. Slik begjæring sender dere til oss per email, faks, brev eller lignende.
Av naturlige grunner må vi lagre, databehandle og flytte deres data. Deres informasjon lagres inntil videre. Dere gir oss tillatelse til å lagre, databehandle og flytte deres data, samt å sende dere tilbud og lignende per email, faks, brev og lignende. Grunnet måten det fungerer på med programvare trenger tillatelsen også å gis til andre parter. Tillatelsen gis derfor til oss, samt til de bedrifter og/eller person/personer som eier programvaren, kildekoden, hjemmesiden og lignende. Det gis også til nåværende og fremtidige bedrifter eiet og/eller kontrollert av en eller flere av de som i dag eier og/eller kontrollerer oss. Det gis også til nåværende og fremtidige bedrifter eiet og/eller kontrollert av en eller flere av de som i dag eier og/eller kontrollerer de bedrifter, (om noen), som eier eller kommer til å eie programvaren, kildekoden, hjemmesiden og lignende. Det gis også til nåværende og fremtidige personer (om noen) som eier eller kommer til å eie programvaren, kildekoden, hjemmesiden og lignende. Dette både for nåværende og fremtidige produkter og tjenester. Det gis også til annen bedrift, som vi kan bruke for å sende/selge produkter, oppgraderinger og lignende, enten ved underlisensiering eller på annen måte.
Dere har selvfølgelig rett å begjære å få del av, endre og slette informasjonen vi holder om dere. Dere har også rett å begjære begrensing av databehandlingen, og å protestere mot databehandlingen og retten til dataportabilitet. Dere har rett å klage til tilsynsmyndighet. Vi, LettFaktura Ltd, er registrert i England and Wales med company number 10776803. Registered office er 16 All Saints Lane, Northallerton, DL7 8WH, England. Norske forwarding kontakt detaljer er kun gitt for å forenkle kontakt. Det er lovene i Storbritannia som er gjeldende lover. Det er selvfølgelig helt frivillig å legge ordre. Vi bruker selvsagt ikke noen automatisert profileringer eller beslutninger.
Hvis dere ønsker å kontakte oss, vennligst bruk da informasjonen på denne eller noen av våre andre hjemmesider.
Klikk på Last Ned Nå for å laste ned i følge den informasjon som dere har lagt inn og vilkårene her. (Dato og tidspunkt for innleggelsen legges inn automatisk i våre register.)
Vår erfaring er at våre kunder er meget fornøyde med måten vi jobber på og håper og tror at det også kommer til å bli deres opplevelse.
Ha en flott dag!

✌️ Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form :(