Vilkår

ved å klikke på Bestill på bestillingssiden så bestiller dere i følge den informasjon som dere har lagt inn og teksten på bestillingssiden og vilkårene her.
Velkomstmail sammen med faktura kommer til å sendes dere snarest.
I prisen kr 970,- er også årsavgift for ett års bruk av programmet inkludert.
Faktureringen skjer for ett år av gangen.
Alle priser er eks. mva.
Lisens for bruk av LettFaktura selges selvfølgelig i følge gjeldende lover.
For å lettere kunne hjelpe dere og gi dere support samt for å følge lovene vedrørende bokføring m.m. må vi av naturlige grunner lagre deres informasjon.
Når ordren har gått i produksjon så kan den av naturlige grunner ikke endres.
Årsavgiften er løpende men hvis dere ikke ønsker å fortsette å bruke programmet, så er det bare å gi beskjed tretti dager før starten av den nestfølgende ett års perioden.
For nye kunder / kontakter gis et introduksjonspris hvor årsavgift Start for det første året er inkludert. Ettersom de fleste brukere av programmet foretrekker vår Fjernstyringspakke, så sendes det etter to måneder ut faktura på mellomforskjellen opp til årsavgift Fjernstyring for de siste ni månedene av det første året. Hvis dere ikke ønsker å oppgradere til den så er det bare å gi beskjed når som helst før forfall. Hvis dere heller ønsker den for hele året, så gir dere bare beskjed ved bestilling. Etter det første året faktureres vanlig pris hvilket for tiden er, for årsavgift Start, ett hundre og ni kroner per måned, for årsavgift Fjernstyring, to hundre og førtiåtte kroner per måned og for årsavgift Pro, tre hundre og trettitre kroner per måned. Etter ett år faktureres årsavgift Fjernstyring som standard men dere kan selvfølgelig velge Start eller Pro ved å gi beskjed når som helst før forfall.
I forbindelse med lagring av informasjon så krever loven at vi gir dere følgende informasjon:
Hvis dere bestiller som privatperson så har dere den angrerett som loven tilsier. Deres informasjon lagres slik at vi kan hjelpe dere m.m. Vi kommer til å bruke den for å kunne hjelpe dere hvis dere trenger hjelp, følge lovene vedr. bokføring m.m. Når det kommer oppgraderinger og lignende, kan vi komme til å sende dere tilbud og lignende om våre produkter og tjenester per email, faks, brev eller lignende.
Hvis dere ikke ønsker tilbud per email, send oss bare en email vedr. det.
Dere kan når som helst be om å ikke få tilsendt informasjon om oppgraderinger per email, faks, brev eller lignende og vi kommer da selvfølgelig ikke å gjøre det. Slik begjæring sender dere til oss per email, faks, brev eller lignende.
Av naturlige grunner må vi lagre, databehandle og flytte deres data. Deres informasjon lagres inntil videre. Dere gir oss tillatelse til å lagre, databehandle og flytte deres data, samt å sende dere tilbud og lignende per email, faks, brev og lignende. Grunnet måten det fungerer på med programvare trenger tillatelsen også å gis til andre parter. Tillatelsen gis derfor til oss, samt til de bedrifter og/eller person/personer som eier programvaren, kildekoden, hjemmesiden og lignende. Det gis også til nåværende og fremtidige bedrifter eiet og/eller kontrollert av en eller flere av de som i dag eier og/eller kontrollerer oss. Det gis også til nåværende og fremtidige bedrifter eiet og/eller kontrollert av en eller flere av de som i dag eier og/eller kontrollerer de bedrifter, (om noen), som eier eller kommer til å eie programvaren, kildekoden, hjemmesiden og lignende. Det gis også til nåværende og fremtidige personer (om noen) som eier eller kommer til å eie programvaren, kildekoden, hjemmesiden og lignende. Dette både for nåværende og fremtidige produkter og tjenester. Det gis også til annen bedrift, som vi kan bruke for å sende/selge produkter, oppgraderinger og lignende, enten ved underlisensiering eller på annen måte.
Dere har selvfølgelig rett å begjære å få del av, endre og slette informasjonen vi holder om dere. Dere har også rett å begjære begrensing av databehandlingen, og å protestere mot databehandlingen og retten til dataportabilitet. Dere har rett å klage til tilsynsmyndighet. Mer info om oss finner dere her. Det er lovene i Storbritannia som er gjeldende lover. Det er selvfølgelig helt frivillig å legge ordre. Vi bruker selvsagt ikke noen automatisert profileringer eller beslutninger.
Hvis dere ønsker å kontakte oss, vennligst bruk da informasjonen på denne eller noen av våre andre hjemmesider.
Klikk på Bestill på bestillingssiden for å bestille i følge den informasjon som dere har lagt inn og teksten på bestillingssiden og vilkårene her. (Dato og tidspunkt for innleggelsen legges inn automatisk i våre register.)
Vår erfaring er at våre kunder er meget fornøyde med måten vi jobber på og håper og tror at det også kommer til å bli deres opplevelse.
Ha en flott dag!

✌️ Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form :(